Meer Informatie

//Meer Informatie
Meer Informatie2016-12-15T13:34:17+00:00
Abonnementen voor Tattoo Planet worden verzorgd door:

Abonnementenland
Postbus 20
1910 AA  UITGEEST

Website:             www.bladenbox.nl(nieuwe abonnementen)
Website:             www.aboland.nl(wijzigingen en vragen)
Telefoon:            0900-ABOLAND (0900-22 65 263 , 10 ct/min)
Link Naar service Pagina Abonnementen:  Klik hier (http://www.aboland.nl/bladen/Hobby_Vrijetijd/tattooplanet/#)


De eerste abonnementsperiode gaat u aan voor bepaalde tijd en kunt u ook niet tussentijds beëindigen. Indien u het abonnement aan het einde van deze periode wilt beëindigen, dan dienen wij uiterlijk 3 maanden voor het einde van de abonnementsperiode uw opzegging in ons bezit te hebben.

Abonnementen worden na de eerste abonnementsperiode omgezet naar een jaarabonnement welke telkens voor een jaar wordt gefactureerd, tenzij u tenminste 3 maanden voor het eindigen van de geldende abonnementsperiode heeft opgezegd. Na de omzetting geldt een opzegtermijn van 3 maanden..

 

Opzeggen
Opzeggen kan via www.aboland.nl, per post of per telefoon. De opzegtermijn vindt u in de voorwaarden hierboven. Als opzegdatum geldt de datum waarop uw opzegging door Abonnementenland is ontvangen. Indien u hierom verzoekt, ontvangt u een bevestiging van uw opzegging met daarin de definitieve einddatum van uw abonnement.

 

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen kunt u doorgeven via www.aboland.nl, per post of per telefoon.

 

Overige vragen
Overige vragen kunt u stellen op www.aboland.nl of neem telefonisch contact met Abonnementenland op.